ذهن آگاهی

 


آیا تا به حال برایتان پیش آمده که قبل از خواب وقایع امروز یا دیروز در ذهنتان تکرار شود یا دائم به این بیندیشید که فردا قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ ما همگی به رویدادهای گذشته و آینده ی خود فکر می کنیم، ولی چه می شد اگر می توانستید به آن چه در همین لحظه و زمان حال رخ می دهد، بیندیشید؟ چه می شود اگر صرفاً متوجه افکار و احساس های جسمی و هیجانی فعلی خود بشوید؟
   این یعنی ذهن آگاهی؛ روشی که می تواند به شما در کاهش استرس تان کمک کند. ذهن آگاهی درباره ی کاستن سرعت فعالیت ها و شتاب زدگی، با دقت نگریستن به پیرامون خود و توجه لحظه به لحظه ی زندگی است. زمانی که شما ذهن آگاه هستید، بر میزان آگاهی و وقوف شما افزوده می شود و متوجه ی رخداد وقایع لحظه به لحظه می شوید.
   برای تجربه کردن ذهن آگاهی، چند دقیقه بدون انجام کاری بنشینید؛ نه به موسیقی گوش بدهید، نه کتاب بخوانید و نه به زنگ تلفن پاسخ دهید. سعی کنید در این لحظه، فقط به محیط پیرامون و خودتان توجه کنید.
بعد از گذشت چند دقیقه، به این سؤال ها پاسخ دهید:
طی این مدت چه افکاری داشتید؟ اکنون به چه فکر می کنید؟
در این مدت چه احساس هایی داشتید؟ الان چه احساسی دارید؟
طی این مدت متوجه چه چیزی در بدنتان شدید؟ الان متوجه چه چیزی در بدنتان هستید؟
مواقعی هست که شاید متوجه ی افکار یا احساس های هیجانی و جسمی خود نشوید. برای مثال، ممکن است تمام روز سردرد داشته باشید، ولی یک دفعه چند ساعت پس از شروع سردردتان، متوجه آن شوید. یا ممکن است متوجه عصبانی بودن خود نشوید تا اینکه یک دفعه بر حسب اتفاق، محتویات درون کوله پشتی شما بر زمین می ریزد و شما برای چنین اتفاق کم اهمیتی که به طور معمول چندان ناراحت تان نمی کند، شروع به گریه کردن می کنید.
   وقتی روز خود را بدون این که متوجه شوید چه می کنید یا چه اتفاقی برایتان رخ می دهد، سپری می کنید، فرصت تجربه ی زندگی این لحظه ی خود را از دست می دهید. آگاهی داشتن از وضعیت بدنی، هیجانات و افکار فعلی تان، به شما امکان بودن در همین لحظه را می دهد.
   ذهن آگاهی به توجه کردن به هر چیز در زندگیتان مربوط می شود و در نحوه ی انتخاب پاسخ به موقعیت های خاص زندگی به شما یاری می رساند. نخستین گام برای رسیدن به ذهن آگاهی، یادگیری این مسئله است که صرفاً به احساس ها و افکاری که هم اکنون دارید، توجه کنید. به جای پاسخ سریع و نسنجیده به این افکار و احساس ها، می توانید قبل از تصمیم گیری درباره ی معانی و نحوه ی پاسخ دادن به آن ها، چند لحظه درنگ و آن ها را بررسی کنید. ممکن است پس از بررسی و تأمل، همچنان بخواهید مانند گذشته به آن ها پاسخ دهید، اما چند لحظه درنگ و تأمل به شما امکان می دهد که به تمایل خود درباره ی نحوه ی واکنش نشان دادن به یک موقعیت پی ببرید و میزان بحرانی و استرس زا بودن آن را ارزیابی کنید.
   به خودتان بگویید: «این چیزی است که من اکنون در حال فکر کردن و احساس آن هستم. من نباید هیچ واکنشی نسبت به آن نشان دهم. ابتدا باید قبل از هر واکنشی یا تصمیمی، مدتی تأمل کنم».
بعد از خواندن عبارت بالا چه چیزی به ذهنتان خطور می کند؟
به موقعیتی فکر کنید که دوست داشتید به گونه ی متفاوتی به آن پاسخ داده بودید. در این صورت چه می کردید؟
اگر قبل از واکنش نشان دادن، لحظه ای تأمل کرده بودید، چه واکنش دیگری نشان می دادید؟
پیش از تصمیم گیری درباره ی هر اقدامی، می توانید لحظه ای صبر و تأمل کنید. این کار به هیچ وجه اشتباه نیست. امیدوارم که شما نسبت به خود و پیرامونتان آگاه تر و به جای سیر کردن در گذشته یا آینده، اینجا و در لحظه ی حال باشید.

 

Share تاريخ: 1398/07/09 مشاهده : 784

, , ,گذاشتن نظر