مقابله با همسر عصبانی

 

وقتی همسرتان عصبانی است، ممکن است انتقاد زیادی از او بشنوید و انتقاد، آزار دهنده است و باعث می شود که احساس طرد شدن بکنید. حتی کم ترین میزان انتقاد هم وقتی از طرف یک فرد محبوب و شخصی که نظرش برای شما مهم است مطرح می شود، می تواند دردآور باشد. خواه انتقاد، منصفانه و درست یا کاملاً غلط باشد، باز هم ممکن است احساس کنید مورد قضاوت و حمله قرار گرفته اید و عزت نفس شما پایین می آید و به شدت حالت دفاعی می گیرید.

   به خاطر داشتن این نکته مهم است که افراد عصبانی، اغلب کسانی هستند که نمی توانند به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند. آن ها نمی دانند چگونه برای رسیدن به خواسته هایشان مذاکره نمایند و چگونه برای حفاظت از خودشان محدودیت هایی تعیین کنند. آن ها نمی دانند چگونه زمینه ی همکاری را فراهم ساخته و تعارض های خود را حل و فصل نمایند. بنابراین، ناکام و عصبانی می شوند و شروع به حمله، تحقیر و انتقاد می کنند.

رفتار جرأت مندانه

موضع زیربنایی پاسخ جرأت مندانه این است که شما حق دارید خواسته هایتان را دنبال کنید و دیگران نیز حق دارند خواسته های خودشان را دنبال کنند. پیگیری خواسته های خودتان به اندازه ی توجه به حقوق و احساسات دیگران اهمیت دارند. وقتی جرأت مندانه صحبت می کنید، صدایتان قاطع و قابل فهم است و اغلب تماس چشمی را حفظ می کنید. افکار، احساسات و خواسته های خود را به طور مستقیم بیان می کنید و به صحبت های دیگران مؤدبانه گوش می دهید. شما اهل مذاکره و مصالحه هستید، اما نه به قیمت پایمال شدن حقوق خودتان. در عین حال، دیگران را وادار به صرف نظر کردن از حقوقشان نمی کنید.

بررسی کردن

وقتی انتقاد درست و سازنده باشد، تصدیق و پذیرش آن می تواند سودمند باشد. اما وقتی انتقاد به وضوح فریبنده و آسیب زننده است، محدود کردن و منحرف کردن آسیب به سمت دیگر، حایز اهمیت است. بدون درک دقیق منظور اصلی انتقاد کننده، نمی توانید ارزیابی کاملی از انتقاد داشته باشید. یک راه برای ارزیابی کامل انتقاد، بررسی دقیق آن است. قسمتی از انتقاد را که به نظر می رسد فرد در مورد آن خیلی مطمئن است، شناسایی کنید. بعد سعی کنید بفهمید منتقد شما چه احساس، فکر یا خواسته ای دارد، از او بخواهید که مثال های مشخصی ارائه نماید. به بررسی انتقاد، تا زمانی که به درک روشنی از منظور منتقد خودتان برسید، ادامه دهید.

تأیید کردن

اگرچه انتقاد آزار دهنده است. برخی مواقع ممکن است با آن چه که می شنوید، موافق باشید. وقتی که انتقاد مطح شده درست است، بهترین کار این است که آن را تأیید کنید. همسرتان ممکن است برای اثبات ادعای خود، آماده ی شروع یک حمله باشد، و موافقت شما با گفته های او، می تواند موقعیت را خنثی و آرام سازد. «آره، حق با توست، من فراموش کردم به تو بگویم که دیر می آیم»، «آره، لحظه ی آخر نظرم عوض شد»، «حق با توست من امشب شام درست نکردم». 

منحرف کردن

وقتی انتقادی که می شنوید، فریبنده و مخرب است، منحرف کردن، راهبرد مفیدی است. چهار تکنیک وجود دارد که می توانید با استفاده از آن ها منتقد خود را خلع سلاح کنید.

1- تغییر جهت از محتوا به فرایند: 
کانون بحث را از آن چه گفته می شود (محتوا) به آن چه که در حال حاضر بین شما رخ می دهد (فرایند) تغییر دهید. وقتی صدایتان بالا می رود، وقتی متوجه می شوید که هیجانات شدید مانع ارتباط مؤثر می شوند، یا وقتی به نظر می رسد که موضوع اصلی غیر از آن چیزی است که شما الان درباره آن بحث می کنید، استفاده از این راهبرد بسیار سودمند است. «من احساس ناکامی می کنم. به نظرم می رسد هرگاه ما می خواهیم درباره ی مسایل مالی بحث کنیم، صدایمان بالا می رود»، «من نمی خواهم این بحث را ادامه دهیم، چون من را عصبانی می کند»، «این سومین بار است که بخاطر مسایل جزئی از من ایراد می گیری، چه اتفاقی افتاده است؟»

2- ترجیح جرأت مندانه: 
این راهبرد برای این که به طور مؤدبانه به منتقدتان بگویید که دست از تحریک شما بردارد، مفید است. ترجیح جرأتمندانه، تأیید منتقد خود بدون حمله کردن و مخالفت کردن با او بدون عصبانی شدن است.

همسر: به این ترافیک نگاه کن! من که گفتم که از این مسیر دیر به مقصد می رسیم.
شما: می دانم که تو فکر می کنی که مسیر تو سریع تر است، اما باز هم ترجیح می دهم از این مسیر بروم.
همسر: من شنیدم که تو داشتی مرا مسخره می کردی، چه طور می توانی جلوی من بنشینی و بگویی که این کار را نکردی؟
شما: من برداشت تو را از این موقعیت می فهمم، ولی فکر می کنم برداشت من از آن کاملاً متفاوت است.

3- به تأخیر انداختن جرأت مندانه:
به تأخیر انداختن جرأت مندانه به شما کمک می کند تا به جای این که مجبور شوید فوراً به انتقاد پاسخ دهید، پاسختان را به تعویق بیندازید. به تأخیر انداختن پاسخ، خواه برای چند ثانیه یا چند ساعت، به شما کمک می کند تا کاملاً آرام شوید، به دقت درباره ی آن چه گفته شد فکر کنید، برخی از راهبردهای مقابله ای را فعال سازید، و بعد پاسخ خود را آماده کنید. «تو حرف های زیادی مطرح کردی و من برای فهم آن ها نیاز به زمان دارم. اجازه بده بعد از ناهار دوباره با هم صحبت کنیم». 

4- موافقت نسبی: 
موافقت نسبی یعنی یافتن یک خرده حقیقت در انتقاد، با این حال ادامه دادن به ارزیابی خود از موقعیت. این کار مستلزم گوش دادن دقیق به انتقاد برای یافتن قسمتی از انتقاد است که می توانید صادقانه با آن موافقت کنید. 

سه راه برای موافقت با منتقدتان وجود دارد:

موافقت با یک بخش: یعنی تأیید بخشی از انتقاد که با آن موافق هستید و نادیده گرفتن بقیه ی انتقاد. 

همسر: این جا مثل یک طویله است! و تو هیچ کاری نمی کنی. می کنی؟
شما: درسته، خانه به هم ریخته و شلوغ است.

موافقت با احتمال: در این نوع موافقت، شما احتمال درست بودن انتقاد را می پذیرید، هر چند این احتمال خیلی کم باشد. در مثال های قبلی، پاسخ های شما می تواند به این صورت باشد: «ممکن است در تمیز کردن خانه خوب دقت نکرده باشم».

موافقت با اصل: در این نوع موافقت شما می پذیرید که اگر شرایط آن طور که همسرتان می گوید باشد، ممکن است نتیجه گیری او درست باشد.

همسر: اگر سخت کار نکنی، هرگز پیشرفت نمی کنی.
شما: درست است، برای پیشرفت کردن باید سخت کار کرد.

محدود کردن آسیب

این راهبرد زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شما امیدی زیادی به خنثی کردن خشم همسرتان و گشودن راه های ارتباطی مؤثر ندارید. بنابراین، فقط باید بر به حداقل رساندن مواجهه با خشم همسرتان، و محدود کردن آسیب وارده بر عزت نفستان متمرکز شوید.
   صرف نظر از کاری که انجام داده اید و احساسی که دارید، شما مستحق مورد حمله یا بدرفتاری کلامی واقع شدن نیستید. هنگامی که با یک حمله ی خشم مواجه می شوید، یک راه برای محدود کردن آسیب، پرهیز از ادامه بحث است. سرزنش کردن، فحش دادن، تهدید کردن، یا بیان سخنان طعنه آمیز، تنها باعث قطع رابطه می شود. در صورت امکان، موقعیت را ترک کنید، تا هر دو طرف آرام شوید. حتی اگر بر این باورید که شما مقصرید، قرار دادن خودتان در معرض یک حمله ی کلامی، واکنش مناسبی نیست.
   به خودتان بگویید که آن چه می شنوید، عین حقیقت نیست، بلکه فقط نظر یک شخص دیگر است. حتی اگر آن شخص کسی باشد که برای شما خیلی مهم است، باز هم او فردی است که نظر خودش را دارد. شما فقط می توانید مخالفت کنید. به خاطر داشته باشید که چون یک انسان هستید، سعی کنید بهترین کاری را که می توانید انجام دهید، و بدانید که هر کسی ممکن است اشتباه کند. برآورده نشدن انتظارات شما یا همسرتان، به این معنی نیست که آدم بدی هستید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با خدمات مشاوره روانشناسی تلفنی،مشاوره ازدواج،مشاوره تلفنی ازدواج،مشاوره خانواده و... در غرب تهران به شماره های درج شده در صفحه نخست سایت دنیا رضایی مراجعه نمایید.

با تشکر
مرکز مشاوره و روانشناسی مهرآسا بهترین مرکز مشاوره خانواده (مشاوره خانواده غرب تهراندیگر مقالات مرتبط روانشناسی

:: درمان وسواس فکری و عملی(با افکار وسواسی چه کنم؟)
:: درمان افسردگی(آیا افسرده هستم؟)
:: درمان وسواس فکری(هر فکری که به ذهنتان خطور می کند، باور نکنید.)
:: مشاوره تلفنی ازدواج(آدم‌هاي خوبي که نبايد با آنها ازدواج کنيد!)
:: درمان اضطراب(چطور از شر اضطرابم خلاص شم)
:: مشاوره تحصیلی تلفنی(چند نکته کلی مطالعه ی بهتر مطالب درسی)
:: مشاوره خانواده(راز عشق های ماندگار)
:: درمان اضطراب و استرس( کاهش نگرانی با پذیرش بلاتکلیفی های زندگی)
:: مشاوره خانواده تلفنی(علل نابسامانیهای زناشویی)
:: درمان ترس و استرس(غذا دادن به ببر)

Share تاريخ: 1398/07/09 مشاهده : 580

, , , ,گذاشتن نظر