معیارهای انتخاب همسر


معیارهای انتخاب همسر

   وقتی صحبت از معیارهای انتخاب همسر می شود، هر یک از ما معیارهای متفاوتی برای ازدواج داریم. البته بعضی از ما هم هیچ گاه واقعاً معیاری را در ذهن نداشته ایم. یا شاید در حال فکر کردن برای یافتن آن ها هستیم. معیارهای ما اعم از ملاک های ظاهری، مالی، شخصیتی و ... هر چه که باشد در سطح آگاهی ما قرار دارد. غافل از اینکه برخی از معیارهایی که باعث می شود شخص خاصی برای ما جذابیت پیدا کند اصلاً در سطح آگاهی ذهن ما قرار ندارد. مثلاً بعضی از افراد هستند که نمی توانند برای دوست داشتن همسر خود دلیل قاطعی پیدا کنند بلکه به این جمله اکتفا می کنند که « او برای من جذاب است ولی نمی دانم چرا».

 


   جذابیت های ناآگاهانه ای که از جنس مخالف طی سال های کودکی تا بزرگسالی در ذهن ما شکل گرفته اند گاهی در انتخاب همسر کار دست ما می دهند و باعث می شوند که اگر در دوران کودکی ناملایماتی را تجربه کرده ایم همان اتفاق ها در ازدواج برایمان تکرار شود. گرچه خودمان از حضور این روند در ذهن آگاه نباشیم.

 


    برای مثال شخصی که در دوران کودکی جدایی از پدر و مادر خود را به هر دلیلی (مثل شاغل بودن والدین، بستری شدن در بیمارستان، مسافرت و ...) تجربه کرده است، همسری دارد که مدام در مأموریت کاری به سر می برد. فردی که محبت کلامی، بغل شدن و بوسیدن را در دوران کودکی کمتر تجربه کرده است با همسری ازدواج می کند که سرد و بی عاطفه است. کسی که در دوران کودکی اش با بدرفتاری کلامی یا تنبیه بدنی رو به رو شده است با فردی بددهن، گستاخ و پرخاشگر ازدواج می کند یا اینکه خودش از دیگران سوءاستفاده می کند. فردی که والدین به شدت سخت گیر یا سلطه گر داشته است، همسری دارد که سخت انتقادگر است و یا خود تمایل به کنترل دیگران دارد.

 


   ما تمایل داریم که دردها و رنج های کودکی را کماکان زنده نگه داریم و این کار را از طریق انتخاب همسر و یا دوستانی انجام می دهیم که همان آسیب ها را برایمان به ارمغان می آورند. این پدیده در نگاه اول گیج کننده است. چرا ما دست به این کار می زنیم؟ چرا دوباره دردها و رنج هایمان را زنده می کنیم و هر دم هیزمی بر این آتش می گذاریم؟ چرا نمی توانیم دست از این الگوها برداریم و زندگی بهتری برای خودمان تدارک ببینیم؟ آیا اصلاً از وجود چنین الگوهایی در ذهن خود آگاهی داریم؟

 


   معمولاً از وجود این الگوها آگاه نیستیم چرا که اصلاً در سطح آگاهی ما حضور ندارند بلکه ناهشیار هستند. از این جهت لزوم مشاوره پیش از ازدواج، بیش از پیش اهمیت پیدا می کند؛ نه فقط در جهت انتخاب همسر بلکه در قدم اول در جهت شناخت دنیای ذهنی خودمان. روانشناسان خودآگاهی و شناخت خویشتن را مقدم بر ازدواج می دانند.

 


   در مشاوره تلفنی ازدواج می توان مقداری آگاهی اولیه در مورد این مباحث به دست آورد. مشاوره تلفنی ازدواج مجالی کوتاه برای بررسی دغدغه های شما در مورد مسائل خودشناسی و انتخاب همسر است. گرچه مشاوره حضوری ازدواج دقیق تر و به همراه اجرای پرسشنامه های روانشناسی است ولی گاهی بجای صرف وقت در ترافیک زندگی شهری همچنین برای صرفه جویی در هزینه های می توان لزوم انجام آن را در مشاوره تلفنی ازدواج با مشاور مطرح کرد.

 


 

 


Share تاريخ: 1398/07/09 مشاهده : 268گذاشتن نظر