چرا مشاوره تلفنی؟


مشاوره روانشناسی تلفنی یکی از شیوه های مدرن استفاده از خدمات روانشناسی است که روز به روز با توجه پیشرفت تکنولوژی در حال گسترش یافتن است. 

مشاوره روانشناسی تلفنی میتواند مزیت های گوناگون داشته باشد.

برای پاسخگویی به پرسش ها و مسائلی که افراد میخواهند با یک فرد متخصص در زمینه روان شناسی درمیان گذارند و یا زمانی که به دلیل آشفتگی ها و یا استرس های مسائل روزمره نیاز در لحظه برای همصحبتی و همفکری با یک متخصص بهداشت روان احساس می شود، می توان از این خدمات استفاده نمود.

مشاوره روانشناسی تلفنی بدون داشتن دردسرهایی مثل نوبت قبلی برای مراجعه و طی مسافت در شهری پر ترافیک امکان رسیدگی سریع و فوری به موضوع مورد مشاوره و صرفه جویی در هزینه های روانشناسی را فراهم می آورد.

درباره چه موضوعاتی می توان مشاوره تلفنی گرفت؟
در زمینه روابط بین فردی، شکست های عاطفی، افسردگی، اضطراب، وسواس

با توجه به تنوع تماس گيرندگان و مسائل مطرح شده توسط آنان در صورت نیاز به پیگیری موضوع به صورت جلسات حضوری، راهنمایی های لازم به آن ها ارائه می شود.