درمان افسردگی


   زمانی که افسرده هستید، خلق شما غمگین و اندوهبار است و در زندگی تان هیچ اتّفاق جالب یا لذت بخش رخ نمی دهد. افسردگی می تواند روی اشتهای شما اثر بگذارد و باعث افزایش یا کاهش وزن شما شود. خواب شما ممکن است کم یا زیاد شود. بی قرار و در عین حال خسته اید. تمرکز و تصمیم گیری برای شما دشوار می شود به خصوص در تصمیم گیری برای بلند شدن از رختخواب مشکل دارید. خودتان را آدم بی ارزشی تلقی می کنید و زندگی برای شما معنا ندارد. دائم در ذهن تان به مرگ و مردن می اندیشید و ممکن است به فکر خودکشی هم بیفتید. گاهی همه این علائم با هم حضور دارند و گاهی تعدادی از آن ها.

   از آن جا که یکی از اثرات افسردگی، بی تحرکی است؛ یکی از روش های درمان افسردگی فعال سازی رفتاری است. برای فرد افسرده کارهای عادی مثل بیدار شدن و انجام فعّالیّت های روزمره (دوش گرفتن، بیرون رفتن و ...) دشوار و طاقت فرسا می شود. از نظر فرد افسرده، هیچ گونه شادی و لذّتی در دنیا وجود ندارد. بی تحرکی، نه تنها علامت افسردگی است بلکه عامل تداوم بخش افسردگی نیز محسوب می شود. هر چه کمتر فعّالیّت کنید، بیشتر افسرده می شوید و هر چه میزان افسردگی بیشتر شود، تمایل شما به فعّالیّت کمتر می شود. بی تحرکی و افسردگی در یک حلقه ی معیوب دست به دست هم می دهند تا به تدریج از زندگی فاصله بگیرید. اگر شرایط این گونه پیش برود، افسردگی دست از سر شما برنمی دارد.

   در درمان افسردگی اگر بی تحرکی را هدف قرار دهیم باید خودتان را وادار کنید سطح فعّالیّت تان را افزایش دهید، هر چند واقعاً دوست ندارید این کار را انجام دهید. این تکنیک را «برنامه ریزی فعالیت» می نامند. این تکنیک می تواند انرژی شما را  افزایش دهد و یکی از تکنیک های گره گشا برای غلبه بر افسردگی به شمار می رود.

   جزئیات این تکنیک و روش های انجام آن نیاز به جلسات روانشناسی دارد. گرچه افرادی که در افسردگی گرفتار شده اند حتی حضور در جلسات روانشناسی برایشان دشوار است. اما می توان با انگیزه و امید، اولین قدم ها را برای بهبودی و درمان افسردگی برداشت.