مشاوره تلفنی خانواده


یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از مشاوره تلفنی، مشاوره تلفنی خانواده است. مشاوره تلفنی خانواده می تواند از یک پرسش ساده در مورد مسائل زوجین تا روابط پیچیده در تعاملات خانواده متفاوت باشد. گاهی تنها با یک تماس می توان مسئله مورد مشاوره را ارزیابی کرد و به بهترین راهکار دست یافت. گاهی نیز با توجه به اهمیت مشکل پیگیری ها از طریق ارتباط مداوم با یک روان شناس از طریق مشاوره تلفنی خانواده ضرورت می یابد. در نهایت در صورتی که مسئله، نیاز به بررسی بیشتر، اجرای آزمون های روانی یا روان درمانی داشته باشد ارجاع به مشاوره حضوری صورت خواهد گرفت.
   به راستی چرا گاهی اوقات به کسی که خیلی دوستش داریم حرف های ناخوشایندی می زنیم؟ چرا گاهی اوقات یک گفتگوی به ظاهر ساده ی زوجین منجر به داد و فریاد می شود؟ چرا پرخاشگری می کنیم و طوری عمل می کنیم که قول داده بودیم هرگز آن گونه نباشیم؟ چه چیزی باعث می شود افرادی که یکدیگر را دوست دارند، گاهی اوقات از نزدیک شدن به هم آشفته شوند؟ دلیل خودداری از صحبت کردن در مورد موضوعات مهم چیست و از همه مهم تر این که، چطور می توانیم الگوهای متعارض آسیب رسان پیشین را متوقف کنیم و مهارت های کنترل عواطف منفی و تمایلات آسیب رسان را پرورش دهیم و یاد بگیریم چطور باید صحبت کنیم و گوش دهیم که توافق، تأیید، گفتگو و صمیمیت حاصل شود؟
این ها سؤالاتی هستند که بسته به تناسب موضوع مطرح شده توسط تماس گیرندگان در 
مشاوره تلفنی خانواده مورد ملاحظه قرار خواهند گرفت.