مشاوره تلفنی ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج


یکی از حساس ترین خدمات مشاوره تلفنی، مشاوره تلفنی ازدواج است. مشاوره تلفنی ازدواج ابعاد گسترده ای دارد؛ از سوالات کوتاه پاسخی مثل اختلاف سنی مناسب بین دختر و پسر گرفته تا درستی یک انتخاب برای ازدواج می تواند موضوع مورد مشاوره باشد. گرچه برخی مواردی که در مشاوره قبل از ازدواج مطرح است مثل آموزش های پیش از ازدواج، اجرای آزمون های شخصیت و بررسی تخصصی تر، نیاز به حضور هر دو زوج در مشاوره های حضوری دارد. با این حال، طرح مسأله، سوال های کوتاه پاسخ و ارزیابی اولیه با توجه به نیاز تماس گیرنده در مشاوره تلفنی ازدواج امکان پذیر می باشد.
   ازدواج ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻲ است. امّا این تصمیم باید در سنی گرفته شود که اطلاعات، دانسته ها و تجربیات ما برای تصمیم درست کافی نیستند.
 
مشاوره قبل از ازدواج تلاشی برای ارائه اطلاعات و افزایش دانسته ها است. گاهی افراد تجربه و پختگی لازم را برای این تصمیم گیری ندارند که بهترین کار در این صورت توصیه به صبوری و بردباری است تا از شکل گیری ساختارهای مشکل زا در خانواده جلوگیری کرد.  
نهاد خانواده یکی از نهادهای مهمّ اجتماعی است که با ازدواج آغاز می شود. بنابراین ازدواج از آن جا که مراسم آغازین این نهاد مهمّ اجتماعی است اهمیّت بنیادین و پایه ای دارد. ما در انتخاب خانواده ای که در آن به دنیا آمده ایم اختیاری نداشته ایم، امّا معمار خانواده ی آتی خود خواهیم بود. ازدواج یکی از مهم ترین تصمیمات زندگی فرد است.
رشد مثبت طلاق در سال های اخیر و افزایش آمارهای مربوط به دعاوی خانوادگی ضرورت مشاوره و آموزش پیش از ازدواج را آشکار می سازد.
امّا آیا ازدواج نیاز به آموزش دارد؟! آیا اجداد و نیاکان ما برای ازدواج آموزش می دیدند که ما الان نیاز به آموزش داشته باشیم؟! و آیا این مسأله این قدر جدی است که باید برای آن آموزش دید؟!
ما معتقدیم ازدواج نیاز به آموزش دارد و اجداد و نیاکان ما نیز این آموزش را می دیدند. آن ها از طریق ارتباطات چهره به چهره مشاهده رسومی که تا حدّ بسیار زیادی انعطاف ناپذیر بود و به دلیل ساده تر بودن زندگی، آموزش مورد نیاز خود را از محیط خود دریافت می کردند.
امّا در دنیای جدید و دائم در حال تغییر و تحول فعلی، با رسوم بسیار منعطف و برخی اوقات حتی کمرنگ شدن رسوم سنتی، با وجود زمان اندکی که اعضای خانواده با هم هستند و تعداد نفرات کمتری که با هم زندگی می کنند، ما نیاز داریم برای ازدواج آموزش ببینیم و درباره ی آن یاد بگیریم.
در جامعه ی ما برای ازدواج کافی است کسی را در نظر بگیرید. اگر «عاشق» هم بودید که چه بهتر اگر هم نبودید اشکالی ندارد با هم طی چند جلسه آشنا خواهید شد و بعد هم ازدواج خواهید کرد و روز بزرگ که فرا رسید مراسم باشکوهی برگزار خواهید کرد که هر چه باشکوه تر باشد بهتر است. بعد از آن همسران هستند و راهنمایی اندک و کمبود آموزش و تجربه که گاه تا پایان زندگی ادامه خواهد یافت.
لازم است به ازدواج حداقل در حد هر برنامه مهمّ دیگری نگاه کرد، چه برسد به این که ما معتقدیم یکی از مهم ترین برنامه های زندگی هر فرد ازدواج است.