مشاوره خانواده


در مشاوره خانواده معمولاً موضوعات مربوط به روابط زوجین با یکدیگر و یا مشکلات مربوط به ارتباط با خانواده همسر، استقلال مالی و تصمیم گیری های زندگی یا تأثیری که ناسازگاری های زوجین بر فرزندان می گذارد و سایر مسائل مربوط به خانواده ، مورد مشاوره قرار می گیرد.
   گاهی پس از دعوایی ناخوشایند پی می بریم که آنچه گفتیم، منجر به وضعیتی بدتر شده است و به کمتر از آن چه می خواستیم رسیده ایم. در هر حال، آن چه را نباید می گفتیم، گفته ایم یا کاری که نباید انجام می دادیم، انجام داده ایم. حتی ممکن است، نیتمان نیز در آن لحظه واقعاً همان بوده است. اما اکنون با از بین رفتن برانگیختگی هیجانی، احساس گناه، ندامت، افسوس، آزردگی و اندوه می کنیم. شاید بتوانیم عذرخواهی کنیم و وضع را به حالت قبل برگردانیم، امّا این رویدادی است که احتمالاً بارها اتفاق خواهد افتاد. تعارضات آسیب رسان زوجین، روابط را از بین می برد و زوجین را درمانده می سازد.
مهارت های خاصی برای تنظیم عواطف وجود دارد که زوجین می توانند آن ها را بیاموزند و در نتیجه، رابطه ی مؤثرتری ایجاد کنند. با تمرین کافی، تعارض به صمیمیت تبدیل می شود و نزدیکی، دوستی، صمیمیت، آرامش و حمایت حاصل می شود که برای ما لذت به ارمغان می آورد و رنج بردن کاهش می یابد.
روانشناس یا مشاوره خانواده ابتدا به سنجش و ارزیابی شکایتی که مراجع به دلیل آن به مرکز مشاوره مراجعه کرده می پردازد، سپس با انتخاب تکنیک های مناسب درمانی یا آموزش های لازم به مراجعه کنندگان در جهت رفع مشکل یاری می رساند.