مشاوره تلفنی، مشاوره تلفنی روانشناسی


 مشاوره تلفنی روانشناسی یکی از شیوه های مدرن استفاده از خدمات روانشناسی است که روز به روز با توجه پیشرفت تکنولوژی در حال گسترش یافتن است.
مشاوره تلفنی میتواند مزیت های گوناگون داشته باشد. برای پاسخگویی به پرسش ها و مسائلی که افراد میخواهند با یک فرد متخصص در زمینه روان شناسی درمیان گذارند و یا زمانی که به دلیل آشفتگی ها و یا استرس های مسائل روزمره نیاز در لحظه برای همصحبتی و همفکری با یک روان شناس احساس می شود، می توان از این خدمات استفاده نمود.
مشاوره تلفنی روانشناسی  بدون داشتن دردسرهایی مثل نوبت قبلی برای مراجعه و طی مسافت در شهری پر ترافیک امکان رسیدگی سریع و فوری به موضوع مورد مشاوره و صرفه جویی در هزینه های روانشناسی را فراهم می آورد.
درباره چه موضوعاتی می توان مشاوره تلفنی گرفت؟
برخی از حیطه هایی که 
مشاوره تلفنی روانشناسی  به آن می پردازد عبارتند از:
روابط بین فردی
شکست های عاطفی
افسردگی
اضطراب
وسواس
مشاوره خانواده و زوجی
مشاوره قبل از ازدواج
مشاوره کودک و نوجوان
با توجه به تنوع تماس گيرندگان و مسائل مطرح شده توسط آنان در صورت نیاز به پیگیری موضوع به صورت جلسات حضوری، و بررسی تخصصی تر مسائل راهنمایی های لازم برای حضور در مرکز مشاوره به تماس گیرندگان ارائه می شود.