کارگاه آموزشی چیست؟کارگاه های آموزشی شامل نشستی آموزشی، عملی و کاربردی با حضور مراجعان و روان شناس است که طی آن درباره موضوعات کاربردی در حوزه های مختلف بحث می شود و مهارت های مختلف آموزش داده شده و تمرین می شود. 
 

چرا کارگاه های آموزشی را پیشنهاد می کنیم؟

1- صرفه جویی در هزینه و زمان
2- بهره گیری از متخصصین مجرب
3- کسب مهارت های گوناگون
 
اطلاع رسانی درباره ی کارگاه های مرکز مشاوره مهرآسا از طریق همین صفحه انجام خواهد شد.


عنوان کارگاه: «تله های زندگیمان را بشناسیم»


مخاطب: بزرگسالان
تعداد شرکت کنندگان:  حداقل 5 و حداکثر 12 نفر
تعداد جلسات: 8 جلسه (هفته ای یک جلسه ی دو ساعته)
هزینه: 280 هزار تومان
تماس برای رزرو یا ثبت نام: 4412990 – 09909724699


در این کارگاه خواهید آموخت که:

 یازده تله زندگی شایع کدامند؟
 در کدام تله ی زندگی گرفتار شده اید؟
 تله های زندگی چگونه شکل می گیرند و بر ما تأثیر می گذارند؟
 چگونه تله های زندگی در انتخاب همسر، شغل و روابط بین فردی تأثیرگذارند؟
 چگونه تله های زندگی از طریق سبک های مقابله ای ما، در طول زندگی تداوم می یابند؟
 راهبردهای تغییر و رهایی از تله های زندگی کدامند؟


در این کارگاه به چه مباحثی خواهیم پرداخت؟

 آیا اکثراً جذب افرادی می شوید که بی مهر و بی عاطفه هستند؟ آیا احساس می کنید که نزدیک ترین افراد زندگی تان به شما توجه کافی ندارند؟
 آیا احساس می کنید انسان بی ارزشی هستید؟ آیا احساس می کنید به دلیل بی ارزشی تان، اطرافیان شما را نمی پذیرند و دوست تان ندارند؟
 آیا خواسته های دیگران را بر نیازهای خودتان ترجیح می دهید؟ آیا در راه فداکاری برای دیگران چنان راه افراط می پیمایید که به خواسته های خودتان اصلاً نرسید؟ آیا نیازهای واقعی تان را نمی شناسید؟
 آیا نگران هستید که مبادا اتفاقات ناگواری برای شما پیش بیاید؟ آیا یک درد خفیف ممکن است شما را به وادی وحشت بیندازد که مبادا دچار بیماری علاج ناپذیری شده اید؟
 آیا متوجه شده ایدکه علی رغم برخورداری از تحسین و تشویق اجتماعی باز هم احساس نارضایتی و بی کفایتی می کنید؟

چنین الگوهایی را «تله های زندگی» می نامیم. تله های زندگی، ساختارهای ذهنی هستند که به شیوه ای که دنیا، دیگران و خودمان را می بینیم و احساس می کنیم، تأثیر می گذارند. تله های زندگی، افکار، احساسات و حتی جسم ما را درگیر می کنند. هنگامی که ساختارهای ذهنی ما ناکارآمد باشند، انطباق با تغییرات محیطی را برایمان سخت می کنند.

   تله های زندگی در پاسخ به نیازهای طبیعی برآورده نشده در دوران کودکی، ایجاد می شوند. ما در دوران کودکی به شیوه های مختلف آسیب دیده ایم: «طرد، انتقاد، حمایت افراطی، بدرفتاری، بی توجهی یا محرومیت». در اثر این تجارب اولیه، تله های ذهنی بخشی از وجودمان شده اند. بعد از طی دوران کودکی، با ایجاد موقعیت ها یا انتخاب افراد،  به بازآفرینی همان شرایط تلخ اولیه دوران کودکی می پردازیم. به عبارتی، در حال حاضر دیگران ما را کنترل می کنند، با ما بدرفتاری می کنند یا به نیازهای ما توجه نمی کنند و از این رو تله های زندگی دست از سر ما برنمی دارند و تداوم می یابند. شاید به دلیل همین تداوم تله های زندگی است که در دست یابی به اهداف زندگی با ناکامی و شکست رو به رو می شویم. 

   تله های زندگی چگونگی تفکر، احساس، رفتار و نحوه ارتباط با دیگران را تعیین می کنند. این تله های به احساس های شدیدی مثل عصبانیت، غمگینی و اضطراب دامن می زنند. حتی زمانی که در زندگی، اوضاع بر وفق مراد است (جایگاه اجتماعی خوب، ازدواج شادکام، روابط خوب با دیگران و موفقیت شغلی) باز هم ممکن است قادر به لذت بردن از زندگی نباشیم.